Home 7 Senses Pudi Alive Pudi Story Members DIAL-A-PUDI Online Booking  
Pudi ART
Fang yuan Jiang xueman Li peng Li zengguo Lu yuwei Zhou changjiang Zhang yuying
Qiu jia Wang jing Xia jie Xu zhaobin            
Latest Activities
PUDI BRUNCH 2010-04-09
PudiBoutiqueHotelwasawarded 2010-01-28
Pudi, the private heaven of  2009-12-30
Let’s meet at Pudi Boutique  2009-11-12
Welcome you to enjoy the BBQ 2009-09-05
Welcome to Pudi Boutique Hot 2009-08-25
Pudi Happy Hour 2009-03-03

Promontions
Christmas and New Year Promoti 2008-12-04
winter promotion 2008-12-03
Mid- 2008-08-26

Pudi Alive

Pudi Art

Pudi Art Furnitures

COPYRIGHT PUDI BOUTIQUE HOTEL ALL RIGHTS RESERVED 网站地图